Det noverande styret vart nedsett under årsmøtet den 16.02.18, og består av:

Sist oppdatert 22.06.18