Terminliste 1. halvår 2019

  • Tirsdagar kvar 14 dag songstund Hjørundfjordheimen
  • Tirsdagar kvar 14 dag kioskvogn på Volda Sjukehus
  • Tirsdagar ein gong i månaden songstund Ørstaheimen
  • Torsdagar kvar 14 dag kioskvogn på Ørstaheimen

Torsdag 10.01.19 kl. 1900 Medlemsmøte.

Laurdag 19.01.19 kl. 1000 - 1500 Barnasdag på Ytrestøylen.

Kurs for Besøkstenesta, Kurset går over tre kvelder. Kurset er GRATIS.

PÅMELDING til kurset skjer med frammøte Torsdag 24.01.19 kl. 1800.

STAD: RØDE KORS HUSET, Strandgata 21, 6150 Ørsta

Torsdag 24.01.19 kl. 1800 - 2100 Besøksvenkurs.

Introduksjon til Røde Kors og Psykososialt 1. hjelpskurs

Torsdag 14.02.19 kl. 1900 Årsmøte

Torsdag 21.02.19 kl. 1800 - 2100 Besøksvenkurs. Temakurs Besøksvenn

Torsdag 14.03.19 kl. 1800 - 2100 Besøksvenkurs. Førstehjelp.

Torsdag 04.04.19 kl. 1900 Medlemsmøte. Avslutning av kurset.

Tema Omsorg/ oppgåver.

Veke 15 Utdeling av Påskeblomar, Ørstaheimen, Hjørundfjordheimen, Vartdal helsetun.

Onsdag 24.04.19 kl. 1900 Medlemsmøte ad. nye arbeidsoppgåver.

Laurdag 27.04.19 kl. 1530 Vårfest på Vartdal Helsetun

Laurdag 04.05.19 kl. 1200 - 1600 UT PÅ TUR arr. Viken

Torsdag 13.06.19 kl. 1900 Medlemsmøte ad. tilstellingar i juni.

Tysdag 04.06.19 kl. 1000 - 1200 Aktivitetsdag på Ørstaheimen Ansvar: Songkoret.

Laurdag 15.06.19 kl. 1530 Somarfest for heimebuane, ansvar Viken

Laurdag 29.06.19 kl. 1100 - 1600 UT PÅ TUR arr. Viken

Gå på besøk på institusjonene når du har tid.

Gå også på privatbesøk til dei som treng deg

Sist oppdatert 15.03.19