Ørsta Røde Kors Besøkteneste har mange kjekke oppgåver.

Songkoret på Ørstaheimen syng på 5 forskjellige avdelingar ein gong i månaden. Kvar 14 dag er det songstund Hjørundfjordheimen.

Sangkoret på Ørstaheimen.

Kvar 14 dag har vi kioskvagn på Sjukehuset i Volda.

Kvar 14 dag har vi også kioskvogn på Ørstaheimen.

På hausten har Besøkstenesta eige lotteri som gjer at me dekkjer utgiftene våre i tillegg til gåver og støtte frå andre.

Om hausten deltek også besøkstenesta med Røde Kors dagen som vert halden i Ørsta sentrum.

Kvar advent og påske vert det delt ut blomar til Ørstaheimen, Vartdal helsetun og HJørundfjordheimen.

Besøkstenesta står for svelesteiking og parkering.

Bli med du også.

Vi har mange som vi besøker og går tur med, eller berre tek ein prat.

Sist oppdatert 18.06.18