Menneske møter menneske. I sosiale lag, på tur eller over ein kopp kaffi. I besøkstenesta kjem du tett på folk.

Det er mange som kjenner seg einsame. Frå alle samfunnslag, i alle aldrar. Sidan menneske er den beste medisin mot einsemd, går besøksvenene på besøk til dei som treng det. Dei fleste aktivitetane våre er for eldre som held til på institusjon eller omsorgsbustad.

Enkelte som bur heime, ønskjer også besøk. Her er inga aldersgrense.

Vi kan også vere ein ressurs for kommunen i katastrofesituasjonar, til dømes gje omsorg til evakuerte. Vi tilbyr støtte der vi ser at behova er størst. Våre frivillige får grunnleggande opplæring i førstehjelp, psykososial førstehjelp og korleis vere omsorgperson for menneske i sårbare livssituasjonar.

Vil du blir frivillig eller treng du besøk ?

Leiar for besøkstenesa i Ørsta Røde Kors

Jostein Vatne

tlf: 95 13 31 26.

Besøksvenn: Meir Informasjon

Besøk Facebook sida vår: Besøkstenesta på Facebook

Nyhende (11)

KRAFTTAK 2019

Publisert 02.10.2019 av Jostein Vatne

Me e med på KRAFTTAK 2019. Gå inn på tussa.no og stem på Ørsta Røde Kors Omsorg.

Les meir

Somarfest 2019

Publisert 16.06.2019 av Jostein Vatne

Ørsta Røde Kors Omsorg arrangerte Sommarfest med allsong, matykt og god prat. 40 godt voksne møttes på Røde Kors huset.

Les meir

Aktivitetsdag på Ørstaheimen

Publisert 16.06.2019 av Jostein Vatne

Tysdag 4.6.19 deltok Ørsta Røde Kors Omsorg i samband med ein hyggeleg aktivitetsdag på Ørstaheimen.

Les meir

UT PÅ TUR

Publisert 07.05.2019 av Jostein Vatne

Laurdag 4.5.19 reiste vi til Ulstein området og enda opp på Kjeldsund Ungdomssenter.

Les meir

Vårfest på Vartdal Helsetun

Publisert 05.05.2019 av Jostein Vatne
Les meir

Vallamarka

Publisert 05.05.2019 av Jostein Vatne

Denne onsdagen laga Eli Sporstøl og Hans Jørgen Viken hyggestund på Vallamarka med musikk og kaffi med lefser. Det er treff kvar onsdag kl. 1200.

Les meir

Avslutning av Omsorgskurs.

Publisert 05.05.2019 av Jostein Vatne

Vi gratulerer alle våre nye medlemar med fullført kurs for Ørsta Røde Kors Omsorg, også hunden Nero vart godkjent besøkshund på søndag.

Les meir

Ørsta Røde Kors Omsorg

Publisert 05.05.2019 av Jostein Vatne

Ørsta Røde Kors Besøksteneste har skifta navn til Ørsta Røde Kors Omsorg

Les meir

UT PÅ TUR 3

Publisert 22.10.2018 av Jostein Vatne

Ørsta Røde Kors Besøkstenesta hadde UT PÅ TUR laurdag 13.10.18

Les meir

Sist oppdatert 21.02.19