Ørsta Røde Kors Omsorg

Publisert 05.05.19 av Jostein Vatne

Ørsta Røde Kors Besøksteneste har skifta navn til Ørsta Røde Kors Omsorg

Her er det ingenting, enno!