Velkomen til våre nettsider

Dette er ei mellombels nettside for Ørsta Røde Kors

Vi arbeider med nye nettsider, og meir innhald kjem snart